+90 216 307 01 02 - 03 info@metalkim.com
 • English
 • Nederlands

Lisanslarımız

 • KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ
 • GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI
 • İŞLETME BELGESİ
  Bu Yönetmelik, iş yerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması ve işletilmesini sağlamak için alınması gerekli iş yeri kurma izni ve işletme belgesi ile ilgili usul ve esasları belirler.
 • EMİSYON İZNİ
 • MARKA TESCİL BELGESİ
  Metal-kim Metalurji ve Kimya Ltd. Şti. 20/05/2005 tarihinde METALKİM METALURJİ isim hakkını markalamıştır.
 • İSKİ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI
  İSKİ tarafından düzenlenen, sanayi menşeli atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen ruhsattır. Ayrıca firmamız İSKİ kontrolün de bakır bazlı sanayi atıklarını alarak işlemekte ve bu atıkların geri dönüşümünü sağlamaktadır.
 • ISO 9000
 • RECYCLING (Geri dönüşüm)
  Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir. Firmamız geri dönüşüm lisansına sahip olup her türlü bakır atığını işleme kapasitesine sahiptir.
 • TSE (Türk Standartları Enstitüsü)
  Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, belgedir. Firmamız 2005 yılında TSE uygunluk belgesini almıştır.
 • ÇED (Çevre Etkileme Değerlendirme)
  1969 yılında ABD’de yürürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environmental Policy Act) kapsamında dünya ile tanışan ve gerek ABD, gerek AB ülkeleri, gerekse diğer dünya ülkelerinde halen en etkin çevre yönetim aracı olarak yerini alan ve gün geçtikçe de bu yeri sağlamlaştıran ÇED, ülkemizde 7 Şubat 1993 tarihinden bu yana uygulanmaktadır. Çevre kirlenmesine sebep olabilecek artık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur. Firmamız 2005 yılında çed raporunu alarak çevreye ne kadar önem verdiğini göstermektedir.